VISIE | VISION

 

Waarom keeperstraining?

 

Lange tijd is het belang van gestructureerde keeperstraining en begeleiding niet op waarde geschat. Doordat de functie van een keeper in het hedendaagse voetbal duidelijk veranderd is en keeperstraining een wezenlijk onderdeel van het voetbal is geworden, is er een speciale plaats voor ingeruimd.

 

 

 

Wanneer beginnen met keeperstraining?

 

De geschikte leeftijd om met specifieke keeperstraining te beginnen is rond het tiende levensjaar. Rond het tiende levensjaar heeft de ‘kinderlijke ontwikkeling’ een zekere voltooiing bereikt. Het is in wezen de ideale periode om motorische vaardigheden aan te leren. De coördinatie is goed en de kinderen leren snel. In specifieke gevallen (extreem talent of ontwikkeling) kan hiervan afgeweken worden en kan reeds in een eerder stadium begonnen worden.

Belangrijk is dat er voor het tiende jaar geen vaste maar een roulerende doelman bestaat. Voordelen hiervan zijn:

– iedereen krijgt op deze manier ervaring met keepen

– de keeper moet kunnen meevoetballen en dus ook vrijwel alle voetbalvaardigheden (passen, trappen, koppen, slidings etc.) beheersen

– als een kind op latere leeftijd niet meer wil of kan keepen, kan het zonder moeilijkheden een positie als veldspeler innemen

Bij de Etienne Stomp Academy zijn de keeperstrainingen wedstrijdgericht. M.a.w. de oefeningen zijn gerelateerd aan de handelingen die de keeper in een wedstrijd verricht.

 

 

English

 

Why goal keeper training?

 

For a very long time the importance of structured goal keeper training, coaching and support has not been taken seriously. Due to the fact that the goal keepers role in today’s football obviously changed, that same sport now gives keeper training more room.

 

When should goal keepers start their training?

 

The best age to start goal keeper training is around the age of 10. Around that age the child reaches the end of a certain period in it’s life and is ready to develop to the next. Coordination is all right now and they grasp things quickly. In some specific cases (extreme talent or development) this general rule can be bend. This can mean specific goal keeper training kan start at 9 or sometimes even 8.

It’s important that upto the age of 10 a team changes goal keeper all the time. Advantages are:

– every player get’s to experience what goal keeping means

– all good goal keepers must have footballer skills (passes, kicking, headers, slidings etc

– if a child in a later stage decides to stop being a goal keeper, it can change to being a field player without any problem

All goal keeper trainings, exercises, clinics, camps etc of the ESA – Etienne Stomp Academy are ‘competition aimed’. This means that all exercises are based on what a goal keeper should and will have to do during the game.